ห้องสมุดออนไลน์ ยินดีต้อนรับ

กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ

เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุดกรมพัฒนาการช่าง ฯ

มีหนังสือให้ท่านได้อ่านมากมาย

ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข

ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งยังเป็นแหล่งช่วยปลูกฝัง นิสัยรักการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอ

 • คู่มือห้องสมุด

  ห้องสมุดใช้ระบบการจัดหนังสือแบบระบบดิวอี้ระบบการจัดหมู่หนังสือแบ่งออกเป็น 10 หมวดใหญ่ๆ โดยเริ่มจาก 000 - 900 สถานที่จัดเก็บแผนกห้องสมุดฯ

 • ระเบียบการใช้ห้องสมุด

  เป็นข้าราชการ ,นักเรียนทหาร,ทหารกองประจำการ, ลูกจ้าง และพนักงานราชการ

วัสดุตีพิมพ์ที่สามารถยืมออกนอกห้องสมุดได้ ได้แก่ ตําราภาษาไทย ตําราภาษาต่างประเทศ เอกสารเรือ สิ่งพิมพ์ ทหารภาษาไทย สิ่งพิมพ์ทหารภาษาต่างประเทศ สิ่งพิมพ์รัฐบาลภาษาไทย สิ่งพิมพ์ รัฐบาลภาษาต่างประเทศ, หนังสืออนุสรณ์ แค็ตตาล็อก วารสารภาษาไทย วารสารภาษาต่างประเทศ ฉบับเก่าและเย็บเล่ม

ผลสำรวจสถิติหนังสือที่มีผู้อ่านสูงสุด

ตำราช่างกรมอู่95%
การจัดการความรู้ (KM นขต.อร.)90%
งานช่างวิศวกร 75%
เอกสารความรู้ทั่วไป80%
แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ90%
มาตรฐานงานช่างกรมอู่55%

E-BOOK

หนังสือ ออนไลน์
หมวดหนังสือ

เอกสารที่เป็นชั้นความลับ ติดต่อขอไฟล์กับ หัวหน้าห้องสมุดกรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือเท่านั้น

 • ทั้งหมด
 • ตำราช่างกรมอู่
 • คู่มือทางวิชาการ
 • แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ
 • มาตรฐานงานช่างอร.
 • วารสารกรมอู่ทหารเรือ
 • ความรู้ทั่วไป

ไฟฟ้ากำลัง เล่ม 3

ตำราช่างกรมอู่

ช่างเขียนแบบต่อเรือ

ตำราช่างกรมอู่

ช่างต่อเรือไม้- แนะนำ

ตำราช่างกรมอู่

ช่างพิมพ์แบบ

ตำราช่างกรมอู่

ช่างพ่นทราย- แนะนำ

ตำราช่างกรมอู่

ช่างโลหะแผ่น

ตำราช่างกรมอู่

ไฟฟ้ากำลัง เล่ม 6

ตำราช่างกรมอู่

ช่างการอู่

ตำราช่างกรมอู่

ช่างประกอบตัวเรือ

ตำราช่างกรมอู่

ช่างต่อเรือใยแก้ว

ตำราช่างกรมอู่

วัสดุช่าง

ตำราช่างกรมอู่

ช่างชุบเคลือบผิว

ตำราช่างกรมอู่

ไฟฟ้ากำลัง เล่ม 2

ตำราช่างกรมอู่

ช่างขยายแบบ

ตำราช่างกรมอู่

ช่างวางทุ่นกู้เรือ

ตำราช่างกรมอู่

นิรภัยการช่าง

ตำราช่างกรมอู่

ช่างสีเรือ

ตำราช่างกรมอู่

ช่างเขียนแบบทั่วไป- แนะนำ

ตำราช่างกรมอู่

ช่างเชือกรอกและช่างยก- แนะนำ

ตำราช่างกรมอู่

ช่างแชลแลค

ตำราช่างกรมอู่

ช่างแปรรูปไม้- แนะนำ

ตำราช่างกรมอู่

ระบบ Glin System- แนะนำ

คู่มือทางวิชาการ

คู่มือซ่อมทำระบบปรับพิทช์ใบจักร

คู่มือทางวิชาการ

คู่มืองานด้านช่างท่อ

คู่มือทางวิชาการ

คู่มือการซ่อมทำสีตัวเรือ

คู่มือทางวิชาการ

คุ่มืองานด้านการต่อเรือเหล็ก

คู่มือทางวิชาการ

การซ่อมทำมอเตอร์กระแสสลับ 50HP01

คู่มือทางวิชาการ

งานซ่อมหม้อน้ำ

คู่มือทางวิชาการ

คู่มือ MTU 396- แนะนำ

คู่มือทางวิชาการ

ความรู้องค์กร- แนะนำ

คู่มือทางวิชาการ

คู่มือซ่อมทำเครื่องอัดลม

คู่มือทางวิชาการ

คู่มืองานด้านโลหะแผ่น

คู่มือทางวิชาการ

คู่มือการซ่อมทำไฟร์เมน

คู่มือทางวิชาการ

การตั้งศูนย์เพลาใบจักร

คู่มือทางวิชาการ

การซ่อมทำมอเตอร์กระแสตรง01

คู่มือทางวิชาการ

งานซ่อมทำเรือไม้

คู่มือทางวิชาการ

คู่มือซ่อมทำระบบลมควบคุมเครื่องจักร

คู่มือทางวิชาการ

คู่มือซ่อมทำเครื่องผลิตน้ำจืด

คู่มือทางวิชาการ

คู่มือการทดสอบเครื่องยนต์ใหม่

คู่มือทางวิชาการ

คู่มือการซ่อมทำใบจักร

คู่มือทางวิชาการ

การซ่อมทำมอเตอร์กระแสสลับ 1-50HP ขึ้นไป

คู่มือทางวิชาการ

คู่มือ MTU 538- แนะนำ

คู่มือทางวิชาการ

WorkingSpaces

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

MastKingpostandServicePlatform

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

AirConditioningUnit

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

NONSTRUCTURALCLOSURE

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

AnchorHandlingandStowage

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

ChilledWaterPump

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

PAINTING

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

Purify

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

DeckhouseStructure

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

RudderFinStabilizerBlades

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

ElectricCables

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

SeaWaterCoolingPump

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

FLOORPLATESANDGRATING

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

SewageUnit

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

HULLINSULATION

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

ShellAppendages

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

HydraulicPowerUnit

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

Switchboard

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

MainEngine

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

MOORINGANDTOWING

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

AirSupplyFan

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

NonTRUCTURALBULKHEAD

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

BOATSBOATHANDLINGANDSTOWAGE

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

PORTHOLESAIRPORTS

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

CompressedAirSystem

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

Refrigerator

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

DistillingWaterPump

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

SafetyDevice

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

ElectricGen

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

SeaWaterPump

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

FuelServicePump

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

HullStructure

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

SHEATHINGPANELLING

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

SteeringandDiving

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

LADDERS

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

Transformers

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

MainPropulsionLube

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

AILSSTANCHIONSANDLIFELINE

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

Motor

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

ANCHORHANDLING

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

CATHODIC

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

OilyWaterSeparator

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

Powercoversion

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

DECKCOVERINGS

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

RIGGINGANDCANVAS

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

DRAFTMARKS

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

SeatingFoundation

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

FanCoilUnit

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

ServiceSpaces

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

HULLFITTING

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

HullSuperstructure

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

ShellandSupportingStructure

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

StowageSpaces

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

Living

แบบฟอร์มตรวจสภาพเรือ

ค.540-0001-0862 การตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรกลในเรือ

มาตรฐานงานช่างอร.

ค.200-0001-1064 การคำนวณเพื่อเลือกใช้ Isolator Mount และ Shock Mount

มาตรฐานงานช่างอร.

วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับประจำปี 2562

วารสารกรมอู่ทหารเรือ

วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2552

วารสารกรมอู่ทหารเรือ

วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2554

วารสารกรมอู่ทหารเรือ

วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับประจำปี 2560

วารสารกรมอู่ทหารเรือ

วารสารกรมอู่ทหารเรือ ฉบับพิเศษ มกราคม 2550

วารสารกรมอู่ทหารเรือ

วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2556

วารสารกรมอู่ทหารเรือ

วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2555 เล่ม 1

วารสารกรมอู่ทหารเรือ

วารสารกรมอู่ทหารเรือ ประจำปี 2551 ฉบับที่ 1

วารสารกรมอู่ทหารเรือ

Thinking about

ความรู้ทั่วไป

ทีมงานของเรา

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

งานดูแลห้องสมุด / จัดการหนังสือในระบบออนไลน์ / ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหนังสือ

น.ท.หญิงอติญา วนินทานนท์

หน.ห้องสมุด กวจพ.กพช.อร.

ว่าที่น.ต.หญิงสุวรรณา พูนพะเนาว์

บรรณารักษ์ ห้องสมุด กวจพ.กพช.อร.

ร.อ.หญิงสหรักษ์ สุวรรณเนตร

ประจำแผนกห้องสมุด กวจพ.กพช.อร.

จ.อ.ศุภกิตติ์ รัตนจันทร์

เสมียนแผนกห้องสมุด กวจพ.กพช.อร.

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารที่สามารถเผยแพร่ได้ รูปแบบไฟล์ pdf

สำหรับเอกสารเกี่ยวกับความรู้ทหาร (ชั้นความลับ) ติดต่อขอไฟล์ได้ที่ หัวหน้าห้องสมุด

 • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.00 น.

 • บุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้บริการได้ แต่การยืมหนังสือต้องขออนุญาต หน.ห้องสมุดฯ เป็นกรณีไป

 • หนังสือ หรือเอกสาร ที่ไม่ใช่ชั่นความลับ สามารถยืมได้ไม่เกิน 9เล่ม ต่อคน ต่อวัน เสียค่าปรับวันละ 50 บาท

 • เอกสารดังกล่าวถือเอกเป็นเอกสารชั้นความรับ ผู้ใช้บริการต้องขอผ่านอีเมลล์ส่วนตัวกับ หน.ห้องสมุดฯ

 • ต้องจัดหาหนังสือที่มีชื่อเรื่องและฉบับพิมพ์เดียวกัน หรือปีพิมพ์ล่าสุดมาทดแทน พร้อมทั้งชำระค่าปรับ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ กรณีซ่อมแซมได้ ให้เตรียมค่าชำระตามค่าซ่อมแซมนั้น กรณีจัดหาและซ่อมแซมไม่ได้ ให้จ่ายค่าเสียหายตามราคาปกหนังสือเล่มนั้น

 • เว็บไซต์ www.dockyardebook.com เปิดบริการทั้งรูปแบบ E-BOOK และดาวน์โหลดเอกสาร รูปแบบไฟล์ PDF

ติดต่อเรา

ห้องสมุดกรมพัฒนาการช่างฯ

กรมอู่ทหารเรือ 2369/650 หมู่ 2 ท่าเรือจุกเสม็ด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180.

โทร. 0 - 2466 - 1180 ต่อ 78218

ห้องสมุดกรมพัฒนาการช่างฯ

กรมอู่ทหารเรือ 2369/650 หมู่ 2 ท่าเรือจุกเสม็ด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180.

Email

nddlibrary78218@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์

02-466-1180 ต่อ 78218

ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ผู้ส่ง :
หัวข้อ :
ข้อความ :